HISTORIJAT škole

Današnja Osnovna škola "Pazar", prema nekim historijskim podacima i bilješkama hroničara, vodi porijeklo još iz daleke 1882. godine.
Pod nazivom Druga osnovna škola u Atik-mahali, u neposrednoj blizini današnje Stare ulice i Ulice Stari grad, sagrađena je zgrada za potrebe medrese i ruždije, a pripadala je Vakufmedresi. Škola se sastojala iz tri tijesne učionice sa ukupno 260 m2 zemljišta. U prvo vrijeme njenog postojanja i rada školu su pohađala isključivo muslimanska muška djeca, a pretpostavlja se da je tada bilo oko 45 učenika. Uoči Prvog svjetskog rata školske 1913/14 godine broj učenika se povećava na 180. U vrijeme ausrougarske vladavine škola nastavlja da egzistira pod nazivom II dječačka narodna osnovna škola. Zgrada ove škole bila je locirana između današnjeg Trga oslobođenja i Ulice Sakiba Kunosića. Sa četiri učionice, kancelarijom upravitelja i vrtom od 480 m2, bila je nešto prostranija i ljepša.  Od školske 1917/18 godine pa do školske 1929/30 godine školu i dalje pohađaju samo muslimanska muška djeca. Konfesionalni sastav sa mijenja od 1930/31. pa do II svjetskog rata, tako da školu po prvi puta pohađaju djeca pravoslavne, katoličke i jevrejske vjeroispovijesti. Muška i ženska djeca su bila odvojena.  Kako je pomenuta zgrada postala tijesna, a izgradnja nove škole na Pazaru bila je izvršena, to se učenici zajedno sa učiteljima sele u novu školu školske 1937/38.godine. Tada ona dobija naziv "Narodna osnovna škola".
Smještena uz ondašnju stočnu pijacu Pazar, zidana na sprat, sa 12 učionica, sanitarnim čvorom u zgradi, vodom i pratećim prostorijama: zbornicom, kancelarijama upravitelja i sekretara, ostavama, a u prizemlju i stanom za domara, predstavljala je u to vrijeme impozantan objekat. Ukupna površina škole i vrta iznosila je 1.000m2. Vrt je bio omeđen niskom betonskom ogradom. Zdanje samo po sebi je pretpostavljalo punu osmogodišnju školu, sa odvojenim ulaznim vratima i stepeništem za mušku i žensku djecu. Ovaj podatak navodi na činjenice da je u Tuzli i šire, u to vrijeme, sagrađena prva mješovita škola. Broj odjeljena sa povećao na 8, te je ukupno 395 učenika bilo je impozantan broj i škola se ubrajala u veće.
Od izgradnje ove zgrade pa do danas i objekat i institucija doživljava transformacije, a uz sve to mijenjala je svoje ime: od 1939.god. do 1944.god. radi pod nazivom "Narodna osnovna škola"; od 1945. do 1959.god. zove se "IV osnovna škola"; od 1960. do 1977.god. dobiva naziv Osnovna škola "Džemal Mandžic"; od 1979.g škola ulazi u sastav Radne organizacije osnovnog obrazovanja i vaspitanja kao OOUR-a OŠ "Džemal Mandžic". Za vrijeme II svjetskog rata 1943. do 1944. godine škola privremeno biva i partizanska bolnica za oporavljanje iznemoglih i oboljelih boraca. Nakon Drugog svjetskog rata kao obrazovna institucija daje značajan doprinos u opismenjavanju radno aktivnog stanovništva putem tečajeva i takozvanih večernjih škola. Duže vrijeme ova škola je bila vježbaonica učiteljske škole, gdje su se teoretski obrazovali i praktično pripremali prvi posljeratni učitelji. Broj učenika je varirao, tako da je u jednom periodu bivalo i po 1.500 učenika, raspoređenih u 35 glomaznih odjeljenja (redovno je bilo preko 40, a nerijetko i 50 učenika). Radilo se u tri smjene.
Od završetka rata pa sve do 1970.god. objekat školske zgrade je služio namijeni postojećem i zatečenom stanju. Sredstvima samodoprinosa, kapaciteti su prošireni izgradnjom fiskulturne sale, asfaltiranjem dvorišta i uređenjem lijepog parka ispred škole. Ukupna površina asfaltiranih sportskih terena i travnatog dvorišta iznosi oko 4.000 m2. Cijelom svojom dužinom zgrada je omeđena niskom ogradom uz koju je posađena i živa ograda. Sa novom fasadom, vodovodnom mrežom, priključenjem na toplifikacijsku gradsku mrežu, električnom rasvjetom i enterijerima, škola djeluje kao da je danas izgrađena, kao da nije prošlo preko 70 godina.

MISIJA

Naša škola je otvorena škola koja vaspitava i

obrazuje savremenim metodama svu djecu u

skladu sa poštivanjem dječijih prava i aktivno

učestvujući u reformi osnovnog obrazovanja.


 

VIZIJA

Sigurna, umrežena, partnerska ustanova na opće

zadovoljstvo korisnika.

 


Nazad na vrh stranice

Ocjene online

Želite li da se na vašem zaslonu kompjutera ili mobilnog uređaja prikažu ocjene i vladanje učenika naše škole kliknite ovdje,
ispunite jednostavnu elektronsku formu za ocjene_online te u naredna 24 sata na vaš mail stižu traženi podaci.
Hvala vam na korištenju naših usluga.

Kontakt

+ (387) 35 362 980 - direktor
+ (387) 35 362 981 - sekretar
+ (387) 35 362 982 - pedagog
+ (387) 35 362 983 - fax
skolapazar@gmail.com
www.ospazar.org
Adresa: Pazar 1 | 75 000 | Tuzla | BiH